Statystyka

odwiedzających: 869223
Advertisement
Kadra
Maria Kurtz
Zajęcia plastyczne

E-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Informacje: Zaj?cia z grupami m?odszymi polegaj? na odkrywaniu mo?liwo?ci tkwi?cych w ró?nych materia?ach – typowo plastycznych, ale te? naturalnych lub pochodz?cych z recyklingu. W formie twórczej zabawy odtajniamy potencja? twórczy drzemi?cy w nas samych. Grupa ?rednia tworzy oryginalne r?kodzie?o, o zastosowaniu u?ytkowym i dekoracyjnym, np. maskotki, bi?uteri?, albumy, kompozycje kwiatowe, ozdoby okoliczno?ciowe. W trakcie zaj?? z grupami starszymi (gimnazjali?ci, uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych) uczymy si? niebanalnego podej?cia do zada? malarskich. Jest ono nie tylko efektem dzia?a? w pracowni, ale tak?e zg??biania historii sztuki oraz gromadzenia ró?nych inspiracji, warto?ciowych do?wiadcze?, takich jak udzia? w plenerach, warsztatach. W pracowni dzia?a galeria "Bakcyl", której celem jest pokazywanie twórczo?ci artystów, studentów i amatorów reprezentuj?cych ró?ne dziedziny sztuki. Spotkania z nimi, prze?ycia wynikaj?ce z kontaktu z dzie?ami, widzianymi na ?ywo i z bliska, staj? si? pretekstem do w?asnej aktywno?ci uczestników podczas autorskich zaj?? na temat ogl?danych prac, s?owem - do zara?ania bakcylem kreatywno?ci. http://pracownia-w-jordanie.blogspot.com/ https://www.facebook.com/PracowniaGaleriaBakcyl

Kontakt
 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery