Statystyka

odwiedzających: 773420
Advertisement
Kadra
Grażyna Maronna
Kierownik filii w Radzionkowie, Pracownia muzyczna

E-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Informacje: W skład Pracowni Muzycznej wchodzą następujące koła zainteresowań:.. 1. Nauka gry na pianinie.................................................................. 2. Nauka gry na keyboardzie............................................................. 3. Zajęcia wokalne.......................................................................... Zajęcia w Pracowni adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym (zerówka), uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Lekcje odbywają się raz w tygodniu w formie zajęć indywidualnych a prowadzone są w filii PMDK w Radzionkowie przy ulicy Knosały 113 tel. 32/289 – 00 – 41. Podczas zajęć z uczniami realizowane są następujące cele edukacyjne: - kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, - zapoznanie ucznia z podstawowa wiedza o muzyce, - rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz umiejętności technicznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji - rozbudzanie zamiłowań do muzyki - kształtowanie kultury muzycznej, wrażliwości estetycznej i poczucia piękna - kształcenie praktycznej umiejętności gry na instrumentach klawiszowych oraz kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim - kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno-emisyjnej - rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i odpowiedzialność za innych - wytwarzanie trwałych i wartościowych estetycznie nawyków, kontaktów z muzyką różnego typu - dostarczanie radości z muzykowania a także pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami - wartościowe w sensie poznawczym i wychowawczym wypełnienie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych - ułatwienie kontaktu z muzyką oraz podniesienie kultury muzycznej środowiska - przygotowanie do praktyki estradowej, rozwijanie koncentracji i technik zapamiętywania , pokonywania tremy - przygotowanie do dalszego aktywnego interesowania się muzyką tak, by w przyszłości uczniowie stali się zamiłowanymi jej odbiorcami.

Kontakt
 
© 2019 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery