Statystyka

odwiedzających: 869160
Advertisement
Kronika
Andrzejki i ... jeszcze co?
Dnia 24 listopada 2015 w PMDK w Radzionkowie                                             Image
Czytaj całość...
 
Koncert Jesienny " Piosenka jak ciep?y pled "
Kto 25 listopada przyby? zzi?bni?ty do " Jordanu "                              Image

Czytaj całość...
 
Powiatowy Festiwal Artystyczny 2015
Oj dzia?o si?, dzia?o …                                                                                           Image
Czytaj całość...
 
Wiosenna Estrada Instrumentalna
Na „Wiosennej Estradzie Instrumentalnej” swoje umiej?tno?ci zaprezentowali   Image
Czytaj całość...
 
Koncert w rytmie LATINO
21 kwietnia b.r. odby? si? koncert muzyki latynoameryka?skiej.  Image
Czytaj całość...
 
Skrót wydarze? z filii w Radzionkowie
VI Przegl?d Artystyczny.
25 lutego w naszej placówce odby? si? Przegl?d Recytatorski "Ma?e Interpretacje" oraz pierwsze warsztaty plastyczno-teatralne z "Czarnego Teatru".
To kameralne wydarzenie by?o pe?ne emocji i wzrusze?, tak?e ze wzgl?du na bardzo m?ody wiek wyst?puj?cych. Odwa?nych i utalentowanych recytatorów ocenia?a pani Dorota Fonfara - wszyscy otrzymali wyró?nienia. Nast?pnie odby?y si? warsztaty "Czarnego Teatru", które ??czy?y zaj?cia plastyczne z teatralnymi. Uczestnicy o?ywili obraz Henriego Roussean "Zaklinaczka w??y".
Imprez? przygotowa?y panie Barbara Kwas i Maria Kurtz.

Regionalny Konkurs Recytatorski "Ma?y OKR" - etap powiatowy.
W dniu 3 marca w Powiatowym M?odzie?owym Domu Kultury
w Tarnowskich Górach odby? si? Regionalny Konkurs Recytatorski "Ma?y OKR" - przeznaczony dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów.
W konkursie udzia? wzi??a uczestniczka ko?a recytatorskiego z naszej placówki Emilka Fornal i zaj??a II miejsce.
Opiekunem recytatorki jest pani Barbara Kwas.

VI Przegl?d Instrumentalny "Gram Sam".
10 marca 2015 roku w M?odzie?owym Domu Kultury w Chorzowie odby? si? VI Przegl?d Instrumentalny "Gram Sam" pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzów oraz Górno?l?skiego Zwi?zku Metropolitalnego.
Wyst?pi?o 28 solistów - instrumentalistów w dwóch kategoriach wiekowych. Z naszej placówki udzia? wzi??o troje uczestników nauki gry na pianinie:
Maja Grzelczak, Daniel Bomba i Julia Bomba.
Najwi?cej g?osów otrzymali: Maja Grzelczak i Daniel Bomba. Zostali uhonorowani równorz?dnymi nagrodami za najciekawsz? prezentacje instrumentaln?.
Opiekunem pianistów jest pani Gra?yna Maronna.
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 18 z 152
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery