Statystyka

odwiedzających: 832554
Advertisement
Filia w Radzionkowie
Pierwsze pó?rocze 2015/2016 w filii w Radzionkowie

Imprezy i wydarzenia w PMDK Filia w Radzionkowie w pierwszym pó?roczu roku szkolnego 2015/2016


Czytaj całość...
 
VI Regionalny Konkurs Talentów
W niedziel? 29 listopada w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie odby? si? VI Regionalny Konkurs Talentów "Talentiada".

W tym roku zg?osi?a swój udzia? rekordowa liczba uczestników 107 w przedziale wiekowym od 5 do 50 lat. Uczestnicy przyjechali z Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar ?l?skich, równie? ze Skoczowa,Tychów, Knurowa, Cieszyna, a nawet z Wroc?awia.
Wyst?py ocenia?o jury w sk?adzie: Karina Bisaga, Robert Kier.
Z naszej placówki udzia? wzi??y:
2 uczestniczki zaj?? wokalnych pani Gra?yny Marona
- Karolina ?liwi?ska
- Alicja Ungier
4 uczestniczki Studia Piosenki pani Aleksandry Waniek
- Helena Waniek
- Julia Humenny
- Aleksandra Behrendt
- Kornelia Biczel.
Nasze wokalistki: Alicja Ungier i Helena Waniek decyzj? jurorów otrzyma?y wyró?nienia.
Solistki przygotowa?y panie: Gra?yna Maronna i Aleksandra Waniek.
 
Andrzejki i ... jeszcze co?
Dnia 24 listopada 2015 w PMDK w Radzionkowie                                             Image
Czytaj całość...
 
Skrót wydarze? z filii w Radzionkowie
VI Przegl?d Artystyczny.
25 lutego w naszej placówce odby? si? Przegl?d Recytatorski "Ma?e Interpretacje" oraz pierwsze warsztaty plastyczno-teatralne z "Czarnego Teatru".
To kameralne wydarzenie by?o pe?ne emocji i wzrusze?, tak?e ze wzgl?du na bardzo m?ody wiek wyst?puj?cych. Odwa?nych i utalentowanych recytatorów ocenia?a pani Dorota Fonfara - wszyscy otrzymali wyró?nienia. Nast?pnie odby?y si? warsztaty "Czarnego Teatru", które ??czy?y zaj?cia plastyczne z teatralnymi. Uczestnicy o?ywili obraz Henriego Roussean "Zaklinaczka w??y".
Imprez? przygotowa?y panie Barbara Kwas i Maria Kurtz.

Regionalny Konkurs Recytatorski "Ma?y OKR" - etap powiatowy.
W dniu 3 marca w Powiatowym M?odzie?owym Domu Kultury
w Tarnowskich Górach odby? si? Regionalny Konkurs Recytatorski "Ma?y OKR" - przeznaczony dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów.
W konkursie udzia? wzi??a uczestniczka ko?a recytatorskiego z naszej placówki Emilka Fornal i zaj??a II miejsce.
Opiekunem recytatorki jest pani Barbara Kwas.

VI Przegl?d Instrumentalny "Gram Sam".
10 marca 2015 roku w M?odzie?owym Domu Kultury w Chorzowie odby? si? VI Przegl?d Instrumentalny "Gram Sam" pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzów oraz Górno?l?skiego Zwi?zku Metropolitalnego.
Wyst?pi?o 28 solistów - instrumentalistów w dwóch kategoriach wiekowych. Z naszej placówki udzia? wzi??o troje uczestników nauki gry na pianinie:
Maja Grzelczak, Daniel Bomba i Julia Bomba.
Najwi?cej g?osów otrzymali: Maja Grzelczak i Daniel Bomba. Zostali uhonorowani równorz?dnymi nagrodami za najciekawsz? prezentacje instrumentaln?.
Opiekunem pianistów jest pani Gra?yna Maronna.
 
Filia Radzionków - skrót wydarze?
... plastycznie, sportowo , muzycznie ...
Czytaj całość...
 
"Tylko jedna w ca?ym roku taka noc" - koncert ?wi?teczny.
17 grudnia w repertuarze kol?dowym i ?wi?tecznym zaprezentowali si? Image
Czytaj całość...
 
Artystyczna jesie? w Radzionkowie
... koncerty, warsztaty, konkursy...

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 11 z 30
© 2020 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery