Statystyka

odwiedzaj±cych: 852998
Advertisement
Akcja LATO !
Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na pó?kolonie w PMDK, które odb?d? si? w godzinach 9.00 – 15.00 w dwóch niezale?nych turnusach w nast?puj?cych terminach:

I turnus: 24.06.2019 – 28.06.2019

II turnus: 01.07.2019 – 05.07.2019

Zapewniamy wykwalifikowan? opiek? pedagogiczn? i medyczn?. Na dzieci czeka wiele atrakcji takich jak: wycieczki, zwiedzanie, warsztaty, gry i zabawy edukacyjne oraz ruchowe, a tak?e s?odki pocz?stunek.

Zapisy ruszaj? od dnia 20.05.2019 r. w siedzibie placówki przy ul. Gliwickiej 36.

 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery