Statystyka

odwiedzaj±cych: 815552
Advertisement
Powiatowy Festiwal Artystyczny 2019

Powiatowy Festiwal Artystyczny Dzieci i M?odzie?y 2019

 

Serdecznie zapraszamy amatorskie zespo?y taneczne, teatralne i muzyczne dzia?aj?ce w szko?ach podstawowych, gimnazjach, szko?ach ponadgimnazjalnych oraz placówkach o?wiatowo wychowawczych do wzi?cia udzia?u w Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i M?odzie?y

 

Termin sk?adania zg?osze?: 19 kwietnia 2019r.

Prezentacje zespo?ów: 25 kwietnia 2019r.

 

Tu do pobrania regulamin i karta zg?oszenia.

 
© 2020 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery