Statystyka

odwiedzaj▒cych: 869207
Advertisement
80 - lecie Jordana !
W dniu 8 listopada 2018 r. nasza placówka obchodzi?a 80-lecie swojej dzia?alno?ci. Image

Z tej okazji odby? si? uroczysty koncert na który zaproszono wielu znamienitych go?ci. Przyby?ych na uroczysto?? przywita? dyrektor PMDK Jacek Pieczyk po czym w rytm piosenki „Weso?e jest ?ycie staruszka ” na scen? wkroczy? dziarsko Dziadek Henryk Jordan.Siedz?c w fotelu, wspomina? minione lata swojego ?ycia i histori? placówki.Jego wspomnienia przeplatane by?y odwiedzinami poszczególnych go?ci – dzieci i m?odzie?y, którzy zaprezentowali si? w bogatym repertuarze wokalno-muzycznym,teatralnym i tanecznym, który publiczno?? kwitowa?a gromkimi brawami.

Jubileusz 80lecia PMDK wpisa? si? tak?e pi?knie w obchody 100 lecia odzyskania niepodleg?o?ci nawi?zuj?c tematycznie do tej wa?nej rocznicy. Wszyscy obecni mieli okazj? zobaczy? prezentacj? multimedialn? odwo?uj?c? si? do przesz?o?ci i tera?niejszo?ci Jordana oraz prace plastyczne, których tematem by?a posta? patrona placówki. Po zako?czeniu cz??ci artystycznej przybyli go?cie z?o?yli na r?ce dyrektora Jacka Pieczyka gratulacje, serdeczne ?yczenia, kwiaty i upominki.

        Przemi?y nastrój spot?gowa? przepyszny i ogromny tort z logo placówki, który wjecha? uroczy?cie na scen? zamykaj?c koncert jubileuszowy s?odkim akcentem.

 

 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Gˇrach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery