Statystyka

odwiedzaj▒cych: 869163
Advertisement
Narodowe czytanie

1 wrze?nia uczestnicy zaj?? teatralnych i muzycznych po ju? raz trzeci  Image

wzi?li udzia? w uroczystym czytaniu "Przedwio?nia" Stefana ?eromskiego oraz tekstów z Antologii Niepodleg?o?ci w Bibliotece Miejskiej im. B. Lubosza w Tarnowskich Górach.
M?odzi arty?ci w sk?adzie: Zuzanna Mzyk, Wiktoria Markowska, Patryk Dietrich i Bruno Mostowy przygotowali fragment "Pana Tadeusza" z muzyk? na ?ywo ( akompaniowa?a Pani Katarzyna Lisowska ). Zwie?czeniem literackiego przedpo?udnia by? krótki recital w wykonaniu Miko?aja Paszko. Recytatorów przygotowa?a Pani Barbara Kwas.
Akcja "Narodowe Czytanie" zosta?o zapocz?tkowane przez Prezydenta Polski w 2012 roku i ma na celu propagowanie znajomo?ci literatury narodowej.

 

 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Gˇrach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery